Hotellsängar

Vi har ett komplett erbjudande till marknaden på sängar och madrasser speciellt anpassade till hotell. Vi kan också erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån givna volymer och kontrakt.

Bra sömn och upplevelsen av en ljuvlig säng är den kanske viktigaste orsaken till att gästen har en positiv upplevelse av av besöket och därmed kommer tillbaka.

Gå till hotellsängar >

Sängar för marinmiljön

Vi levererar sängar till stora kryssningsfartyg, oljeplattformar och handelsfartyg. Förutsättningar varierar ofta och därför kan vi också erbjuda flexibla lösningar utifrån dina önskemål som uppfyller de högt ställda kraven till sjöss.

Gå till marinsängar >

BedBug Protection

A new and unique bedbug protecting solution designed for Scandinavian beds that has both preventive and reactive qualities which will prevent your investment in your bed.

The product is designed to prevent bedbugs from accessing a matress topper, spring mattress or turnable mattres. It also serves to prevent bedbugs from further spreading.

Learn more about our Bed Bug Protector >

En stark affärspartner inom sovkomfort som erbjuder sänglösningar utifrån dina behov