Nu finns ett nytt, unikt vägglusskydd

Ett skadedjursangrepp av vägglöss kan orsaka stort mänskligt lidande och obehag. Även ekonomiskt kan  skadan bli stor och kanske till och med oöverskådlig.

Med vårt vägglusskydd kan du nu såväl skydda din säng/madrass som kontrollera  ett pågående angrepp.*

Produkten har ett unikt, designat material som vägglössen inte kan penetrera som tillsammans med en dragkedja med unik tillslutning  gör att vägglöss varken kan ta sig in eller ut ur ett korrekt monterat vägglusskydd. Vid tillverkning kontrolleras produktens täthet minutiöst för att säkerställa produktens primära funktion - att förebygga eller kontrollera ett angrepp.

*Denna produkt kan endast ge skydd åt säng/madrass. Produkten kan aldrig hindra att vägglöss kommer in i ett hem/en facilitet.

About BedBug Protector

A new and unique bedbug protecting solution designed for Scandinavian beds that has both preventive and reactive qualities which will prevent your investment in your bed.
The product is designed to prevent bedbugs from accessing a matress topper, spring mattress or turnable mattres. It also serves to prevent bedbugs from further spreading.
A strong business partner within bedding comfort who offers bedding solutions based on your needs

This is how it works

The bedbug protector is designed for hotels and other places where the risk of spread is high.

The bedbug protector is designed to prevent bedbugs from entering or exiting the mattress. With an extremely tight fabric, special sipper and an enclosed surface around the legs, the bed bugs are prevented from entering the bed or mattress. If there is already a case of bed bugs then the bedbug protector will enclose the bed bugs, preventing them from survival as they’re source of nutrition is limited.

The fabric is soft and comfortable. The advanced structure enables a new dimension of breathability and is washable.


Testad produktsäkerhet

Bed Bug Protection är testadt och godkänd:
Tyg, sömmar, blixtlås, blixtlåsförslutning, bengenomföring (Ramsäng), förseglingsetikett skapar ett tätskikt som vägglöss inte kan ta sig igenom.
Produkten har också förmåga att motstå en ett inre angrepp (försegling av angripen produkt) genom att hindra vägglöss att komma ut och bita personer som sover i sängen.

Bed Bug Protector är testad och godkänt av:
Snell Scientifics LLC Georgia, USA - Ett av få laboratorium som kan testa med levande vägglöss
Nattaro Labs, Lund, Sverige - Ledande experter på vägglöss med Nordens främsta laboratorium med egen vägglusodling och omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.


Vägglusens frammarsch

Ett växande problem i hela världen
Vägglöss har återigen blivit ett stort problem i Sverige och resten av världen. Det beror på människors förändrade resvanor och att vägglössen utvecklat motståndskraft mot bekämpningsmedel. Vägglöss bygger nya populationer vilket innebär att du måste vidta åtgärder för att bli av med dem. Vägglöss är nattaktiva insekter (skinnbaggar) som likt mygg lever av att suga blod från oss människor. De är rödbruna och liknar små platta skalbaggar. De är ca 1-5 mm långa och kan inte flyga.

Ett tecken på vägglöss är deras avföring. Små, svarta prickar är varningstecken. Större kolonier med löss avger också en karakteristisk, något mjölig lukt. Sticken påminner om myggbett, men beroende på hur känslig man är blir reaktionen mer eller mindre kraftig.

Hur spridningen sker:
Vägglusen sprids mest passivt, d.v.s. vi hjälper dem att spridas genom att vi råkar få med dem med våra saker, t.ex. i bagaget, på våra kläder, i begagnade möbler, leksaker, böcker och även i hemelektronik. Då de har stor motståndskraft mot samtliga insektsgifter är de svåra att bekämpa.


Vägglusens ekologi

Vägglusen livnär sig uteslutande på blod – människa och djur och vill bo så nära maten som möjligt. Vägglushonan lägger cirka 4 ägg per dag och hinner med totalt 200–500 innan den dör.

Var finns vägglusen?
De bor i skrymslen och vrår mestadelen av dygnet vilket gör dem svåra att upptäcka i tid. Ju längre tid ett angrepp pågår desto större risk för spridning i hela rummet/huset.

Vägglusens livscykel
Äggkläckningen sker efter ungefär en till två och en halv veckor. Nymfer kläcks fram och söker upp värden (människan) för att suga blod. En måltid (5–10 min) per stadium är tillräckligt för att vägglusen ska kunna ömsa skinn och gå vidare i cykeln.Nymfer ömsar skinn ungefär 5–6 gånger innan de blir färdiga vägglöss. När den könsmogna vägglusen är klar, kryper den in till sitt gömställe och lägger nya ägg.

Vägglusens överlevnadsförmåga
Vägglusen har en unik förmåga att gå i dvala i mer än ett år när det inte finns någon mat. Det är svårt att svälta ut en vägglus men det går att stänga den inne så att den inte kan orsaka någon skada..


Monteringsanvisningar

För att produkten skall fungera optimalt och för att garantier ska gälla krävs att montering görs enligt våra instruktioner. Monteringen är enkel – du kan här nedan ladda ner monteringsanvisningar för aktuell sängtyp.

  • Ladda ner PDF med monteringsanvisningar för Ramsängar
  • Ladda ner PDF med monteringsanvisningar för Vändbara
  • Ladda ner PDF med monteringsanvisningar för Bäddmadrass

Här finns också filmer som visar hur monteringen ska göras.


Garanti

• Garantin gäller endast för felaktigheter i produktens konstruktion, material och för tillverkningsfel av produkten.
• Garantin är begränsad till 25 tvättar eller upp till tre år – för vilket av de två som inträffar först.
• Garantin täcker inte direkta och indirekta skador av något slag. Hilding Anders och deras återförsäljare avsäger sig allt ansvar för vägglusangrepp eller annan skada i andra produkter, material eller utrymmen förutom det som produkten skall skydda. – Bäddmadrass, Vändbar madrass eller Ramsäng.
• Garantin gäller endast när produkten monterats enligt de instruktioner som tillhandahållits av Hilding Anders. Skador som beror på felanvändning, slarv, förändringar gjorda i produkten av köparen eller när instruktioner som lämnats av Hilding Anders (montering, handhavande och skötsel) inte följts täcks inte av garantin.

Här kan du ladda ner mer information om garantier.


Samarbeten

Hilding Anders och Nattaro Labs samarbetar om preventivt och reaktivt arbete kring vägglusproblematiken. Nattaro Labs är ett forskningsinriktat företag som specialicerat sig på bekämpning av vägglöss.

BedBug Protector plus Nattaro Safe ger ett långsiktigt bra skydd mot vägglusangrepp när det är professionellt monterat och hanterat.

Nattaro Safe
Nattaro Safe monteras som ett förebyggande skydd antingen direkt på sängramen (sängens undersida) eller utanpå Bed Bug Protector. Produkten består av en vikt papperskonstruktion med självhäftande baksida. Dess insida är täckt av ett tunt lager kiselgur – ett naturmedel med bevisad effekt mot vägglöss. Kiselgur gör att vägglusens vaxlager förstörs och vägglusen torkar ut och dör.