BedBug Protector

Nu tilbyder vi en ny og unik BedBug Protector

Et angreb af væggelus kan forårsage skade og ubehag. Desuden kan det økonomiske tab være meget alvorligt. Med vores BedBug Protector mod væggelus kan du beskytte din seng eller madras mod væggelus. Produktet har et unikt udviklet materiale, som væggelus ikke kan trænge igennem.

Lynlåsen med den unikke lukketeknik forhindrer væggelus i at komme ind i og ud af en korrekt monteret BedBug Protector. Ved fremstillingen er densiteten i produktet omhyggeligt overvåget for at sikre produkternes primære funktion, som er at forhindre og kontrollere et angreb fra væggelus.

*Denna produkt kan endast ge skydd åt säng/madrass. Produkten kan aldrig hindra att vägglöss kommer in i ett hem/en facilitet.

Om BedBug Protector

Sådan fungerer det

Vores BedBug Protector er udviklet til hoteller og andre steder, hvor risikoen for spredning er høj.

Vores BedBug Protector mod væggelus er designet til at forhindre væggelus i at komme ind i eller ud af madrassen. Med et ekstremt tæt materiale, en særlig lynlås og en lukket flade omkring benene, bliver væggelus forhindret i at komme ind i sengen eller madrassen.

Hvis der allerede er et tilfælde af væggelus, lukker vores BedBug Protector væggelusene inde, så de ikke kan overleve, da deres ernæringskilde bliver begrænset.
Stoffet er blødt og behageligt. Den avancerede struktur giver en ny dimension af åndbarhed, og det er vaskbart.

Professionel brug
For at produktet kan fungere korrekt, og for at garantien kan opretholdes, er det meget vigtigt, at anvisningerne følges nøje.
Hilding Anders er ansvarlig for produktets kvalitet og funktionalitet, betinget af, at det monteres i henhold til brugsanvisningen.


Testet produktsikkerhed

BedBug Protector er testet og godkendt:
Stof, sømme, lynlåse, forsegling af lynlås og ben giver et lag, som væggelus ikke kan trænge igennem. BedBug Protector kan også modstå en indvendigt angreb, hvilket forhindrer væggelus fra at genere og bide mennesker, der sover på madrassen eller i sengen.

BedBug Protector er testet og godkendt af:
**Snell Scientifics LLC Georgia, USA ** - Et af de få laboratorier i verden, der tester med levende væggelus.
Nattaro Labs, Lund, Sverige - Den største ekspert i væggelus med det førende laboratorium i Skandinavien. Nattaro Labs har deres egen koloni med væggelus og omfattende forskning og udvikling.


Væksten i væggelus

Et stigende problem over hele verden
Problemet med væggelus er dukket op igen, ikke kun i Sverige, men også i resten af verden. En af faktorerne er ændringen i folks rejsevaner og det faktum, at væggelus er blevet resistente over for pesticider. Væggelus formerer sig, hvilket betyder, at du skal til at handle for at slippe af med dem. Væggelus er insekter, der er aktive om natten. De minder om myg, da de også spiser blod fra mennesker. De er rødbrune og ligner bittesmå biller. De er ca. 1–5 mm lange og er vingeløse.


Væggelusenes økologi

Væggelus får udelukkende deres ernæring fra menneske- eller dyreblod. De foretrækker at leve så tæt på ernæringskilden som muligt. Hunnen lægger cirka fire æg om dagen, og i alt mellem 200-500 æg i sin levetid.

Hvor finder man væggelus?
Om dagen lever væggelus primært i små revner, hjørner og huller, hvilket gør det vanskeligt at opdage dem i tide. Jo længere et angreb varer, desto mere sandsynligt er det, at de spreder sig til hele rummet eller huset.

Væggelusenes livscyklus
Æggene bliver klækket mellem 1 til 2,5 time, efter de er lagt. En nymfe søger straks efter en kilde til ernæring, når den er udklækket. Et måltid (5–10 minutter) er nok til at væggelusen kan skifte stadium og bevæge sig fremad i cyklussen. En nymfe skal igennem 5-6 stadier, før den er voksen. Når den kønsmodne væggelus er færdig med måltidet, kravler den tilbage til sit skjulested og lægger nye æg.

Væggelusenes overlevelsesinstinkt
Væggelus har en unik evne til at ligge i dvale i mere end et år, når der ikke er nogen føde. Det er svært at sulte væggelus, men du kan fange dem, så der ikke sker flere skader.


Monteringsanvisningar

For at produktet kan fungere korrekt, og for at garantien kan opretholdes, er det meget vigtigt, at anvisningerne følges nøje. Monteringen er nem – du kan downloade vejledningen til din nuværende sengeløsning her.

• Download PDF med monteringsvejledning til boksmadrasser
• Download PDF med monteringsvejledning til vendbare madrasser
• Download PDF med monteringsvejledning til topmadrasser


Garanti

• Garantien dækker kun fejl i konstruktionen af produktet, materialet eller en fejl i fremstillingen af produktet.
• Garantien er begrænset til 25 vaske eller op til tre år – afhængigt af, hvilken af de to der opstår først.
• Garantien dækker ikke direkte eller indirekte skader. Hilding Anders og deres forhandlere frasiger sig ethvert ansvar for angreb af væggelus eller andre skader i øvrige produkter, materialer eller områder, som produktet ikke skal beskytte.
• Garantien er kun gyldig, hvis produktet er blevet samlet i henhold til de vejledninger, der er leveret af Hilding Anders. Skader, som følge af ukorrekt brug, ændringer af produktet, foretaget af køberen, eller når vejledningerne fra Hilding Anders ikke er blevet fulgt, vil ikke være dækket af garantien.


Samarbejde

Hilding Anders samarbejder med Nattaro Labs om forebyggende og reaktive løsninger på problemer med væggelus. Nattaro Labs er en videnskabsbaseret virksomhed, der har specialiseret sig i bekæmpelse af væggelus.

BedBugs Protector og Nattaro Safe giver en langsigtet og sikker beskyttelse mod angreb fra angreb, når den monteres og håndteres professionelt.
Nattaro Safe er monteres som en forebyggende beskyttelse enten direkte under eller uden for vores BedBugs Protector.